Občina Trzin ima poveljnika in Štab Civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Kontakt Civilne zaščite Občine Trzin: civilna.zascita@trzin.si

1. Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Trzin 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Trzin organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

Dokumenti:

Povezava:  http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm

2. Sestava štaba Civilne zaščite Občine Trzin

 • Miha Pavšek, poveljnik
 • Borut Kump, član
 • Marko Kajfež, član
 • Aleš Rink, član
 • Janez Cuznar, član
 • Urška Šimenc, članica
 • Ivan Razpotnik, član
 • Dubravko Gojak, član
 • Bogdana Krašovec, članica
 • Tomaž Kadunc, član
 • Vesna Jaklin, članica
 • Katja Kač, članica

3. Napotki prebivalcem ob nesrečah

Povezava:  http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp1.htm

Sistem monitoringa, opazovanja in kontrole voda, padavin, požarne ogroženosti in zemeljskih plazov https://smok.sos112.si/

Dokumenti:

4. Načrti zaščite in reševanja ob nesrečah

Povezava do regijskih načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah:https://www.gov.si/teme/nacrti-zascite-in-resevanja/ 

5. Izposoja šotorov CZ