NAČRT ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V OBČINI TRZIN.

Karta območij ITV

ZLOŽENKE:

Japonski dresnik

Navadna barvilnica

Zlata rozga

Žlezava nedotika

 

POSVOJI RASTIŠČE ITV
TERMINI PROSTOVOLJNIH AKCIJ V LETU 2023

Udeleženci prinesejo zaščitne rokavice. Za vreče za odstranitev rastlin bo poskrbljeno. Odstranjene rastline bomo odložili v rjave zabojnike za organske odpadke na Kidričevi ulici.
V primeru dežja se napovedani termin prestavi. Vabljeni tudi zunanji pomočniki.  

Taborniki:
prva akcija: petek, 26.5.2023 ob 17.30, zbirališče na začetku bele ceste;
druga akcija: sobota, 2. 9. 2023, ob 10.00, zbirališče na začetku bele ceste;

tretja akcija: petek, 6. 10. 2023, ob 10.00, zbirališče na začetku bele ceste; 
Odstranjujejo japonski dresnik ob beli cesti. Priporočene so zaščite rokavice.
Kontakt: https://rst-domzale.si/Facebook povezava

Društvo Florijan:
prva akcija: torek, 23.5.2023 ob 11. uri, zbirališče nasproti hiše na Kidričevi ulici 36;
druga akcija: termin se objavi naknadno.
Odstranjujejo japonski dresnik na gozdnem robu v okolici Frnihtovega bajerja.
Kontakt: Facebook povezava

Planinci: 
prva akcija: četrtek 1.6.2023 ob 18.00, zbirališče Kidričeva ulica, nasproti avtopralnice Vulpra, pri zaklonišču;
druga akcija: torek,19. 9. 2023 ob 17.00, zbirališče Kidričeva ulica, nasproti avtopralnice Vulpra, pri zaklonišču.
Odstranjujejo japonski dresnik in zlato rozgo v okolici bajerja.
Kontakt: https://onger.org/Facebook povezava

Športno društvo Trzin:

prva akcija:  četrtek 24. 8. 2023 ob 18. uri, zbirališče je parkirišče pri športnem parku Mlake.

druga akcija:  petek 29. 9. 2023 ob 17. uri, zbirališče je parkirišče pri športnem parku Mlake.

Kontakt: Facebook povezava

Gasilci:
Termini akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: http://pgdtrzin.si/Facebook povezava

Mladi: 
Termini akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: https://www.trzin.si

TD Kanja: 
prva akcija: ponedeljek, 11.9.2023 ob 10.00 uri, zbirališče Kidričeva ulica, nasproti avtopralnice Vulpra, pri zaklonišču.
Kontakt: Facebook povezava

Geolovci: 
Termini akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: https://www.geocacher.si/Facebook povezava

ZGS, Revir Dolsko: 
Termini akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: http://www.zgs.si/obmocne_enote/ljubljana/krajevne_enote/index.html

ZRSVN, OE Kranj:
Termini akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: https://zrsvn-varstvonarave.si/o-zavodu/osrednja-in-obmocne-enote/

Občina Trzin in ZRSVN, OE Kranj:
Predvidoma tri košnje zlate rozge letno. Termini in lokacije akcij se objavijo naknadno.
Kontakt: https://www.trzin.si; https://zrsvn-varstvonarave.si/o-zavodu/osrednja-in-obmocne-enote/