NAČRT ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V OBČINI TRZIN.

Karta območij ITV

ZLOŽENKE:

Japonski dresnik

Navadna barvilnica

Zlata rozga

Žlezava nedotika

 

Napovednik akcij odstranjevanja ITV

Golovci: 18. 6. 2022 ob 9.00 in 24. 8. 2022 ob 17.00 na makadamskem parkirišču pri Gostilni Trzinka. Kontakt: https://www.geocacher.si/; Facebook povezava

Planinci: 23. 6. 2022 ob 18.30 in 25. 8. 2022 ob 19.00 pri info tabli za trim pri Frnihtovem bajerju. Kontakt: https://onger.org/; Facebook povezava

Taborniki: 21. 6. 2022 in 28. 7. 2022 ob 18.00. Zbirališče začetek Bele ceste. Kontakt: https://rst-domzale.si/; Facebook povezava

TD Kanja: 20. 6. ob 9. uri se zberemo pri potopnem stebričku na začetku bele ceste. Gumijaste rokavice obvezne. Kontakt: Facebook povezava

V primeru dežja se napovedani termin prestavi. Vabljeni tudi zunanji pomočniki.