NAČRT ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V OBČINI TRZIN.

Karta območij ITV

ZLOŽENKE:

Japonski dresnik

Navadna barvilnica

Zlata rozga

Žlezava nedotika

 

POSVOJI RASTIŠČE ITV
TERMINI PROSTOVOLJNIH AKCIJ

Udeleženci prinesejo zaščitne rokavice. Za vreče za odstranitev rastlin bo poskrbljeno. Odstranjene rastline bomo odložili v rjave zabojnike za organske odpadke na Kidričevi ulici.
V primeru dežja se napovedani termin prestavi. Vabljeni tudi zunanji pomočniki.

Taborniki:
Kontakt: https://rst-domzale.si/Facebook povezava

Društvo Florijan:
Kontakt: Facebook povezava

Planinci:
Kontakt: https://onger.org/Facebook povezava

Športno društvo Trzin:

Kontakt: Facebook povezava

Gasilci:
Kontakt: http://pgdtrzin.si/Facebook povezava

Mladi:
Kontakt: https://www.trzin.si

TD Kanja:
Kontakt: Facebook povezava

Geolovci:
Kontakt: https://www.geocacher.si/Facebook povezava

ZGS, Revir Dolsko:
Kontakt: http://www.zgs.si/obmocne_enote/ljubljana/krajevne_enote/index.html

ZRSVN, OE Kranj:
Kontakt: https://zrsvn-varstvonarave.si/o-zavodu/osrednja-in-obmocne-enote/