Občinski svet Občine Trzin sestavlja 13 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

Prva (konstitutivna) seja je potekala 12.12.2018.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Trzin v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 

svetniki@trzin.si - prejemniki so vsi člani občinskega sveta in župan.

 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinskimi svetniki preko spletne strani