Program razvoja podeželja

 

 LAS Za mesto in vas 

 

 

Povzetek: Občina Trzin in partner v projektu Turistično društvo Kanja Trzin sta bila uspešna v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za ureditev Muzeja na prostem. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-181/2018/4 z dne 3.8.2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 40.436,29 EUR. V okviru operacije bomo odkupili nepremičnino na kateri stoji dobro ohranjen toplar, ga obnovili v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter pod njim in v njegovi okolici uredili muzej z motivom stare kmetijske tehnike. Različna orodja, pripomočke iz starih kmečkih časov bomo s pomočjo strokovno usposobljenega restavratorja obnovili in jih razstavili v okviru muzeja.

Cilji: razvijanje in oblikovanje novih turističnih produktov v občini; oživljanje vaškega jedra z razvojem infrastrukture in programskih vsebin; trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine; povečanje pestrosti in izboljšanje kakovosti storitve za ranljive skupine.

Glavne dejavnosti: odkup nepremičnine na kateri stoji toplar z namenom ohranjanja kulturne dediščine; strokovna obnovitev in ohranitev enega izmed redkih toplarjev v okolici; več restavriranih kosov muzejske zbirke; sodobna prezentacija, revitalizacija in promocija starih kmetijskih tehnik; strokovni pedagoški program za vse generacije, muzejske demonstracije in delavnice na temo domače obrti, kmečkih opravil, kulturnega izročila, varstva narave in zaščite ranljivih skupin.

Pričakovani rezultati: ohranitev in predstavitev arhitekturne in kulturne dediščine Trzina; obogatitev in razširitev kulturne in turistične ponudbe v občini; medgeneracijsko povezovanje med različnimi udeleženci in prenos znanj; aktivnejše ranljive skupine; edini muzej na prostem v bližnji okolici.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Trzin, partner: Turistično društvo Kanja Trzin

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

92.793,68 EUR

40.436,29 EUR

52.357,39 EUR