MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021

Občina Trzin je podaljšala veljavnost certifikata Mladim prijazna občina v letu 2021 do leta 2025

https://institut-imp.si/obcine-nosilke-certifikata-mladim-prijazna-obcina/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: https://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

EU STRATEGIJA ZA MLADE:

Strategija EU za mlade temelji na več instrumentih, kot so dejavnosti vzajemnega učenja, načrtovanje nacionalnih dejavnostiEvropski dialog o mladihEU strateška platforma za mlade in strateška orodja, ki temeljijo na analizah, statistikah in izkušnjah.

MLADINC TRZIN:

Poročilo o izvedbi dogodka KINO NA PROSTEM, ki je potekal 23. septembra 2023, v okviru projekta MLADINC TRZIN.

Poročilo o izvedbi dogodka.

Europe goes local, Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni in mladinc Trzin

  1. 11. 2023 je v Ljubljani potekala četrta nacionalna konferenca Europe goes local, z naslovom Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je vsakoletna platforma srečanja občinskih odločevalcev, odločevalk in uslužbencev, uslužbenk, pristojnih za področje mladine.

Na konferenci so se posvetili vprašanju, kaj je zares kakovostno mladinsko delo, na katerega je odgovorila Polona Siter Drnovšek, zunanja sodelavka Zavoda Movit:

  • varno, spodbudno in vključujoče okolje,
  • aktivno sodelovanju in prostovoljna udeležba,
  • razvoj, učenje in prispevek mladih,
  • podpora strokovnih in usposobljenih mladinskih delavcev,
  • skrb za razvoj.

Urad RS za mladino je na svoji spletni strani ravno te dni objavil dokument Kakovostno mladinsko delo, ki predstavlja definicijo mladinskega dela in njegovih elementov kakovosti v našem prostoru.

Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 ter aktivnosti, ki se bodo v tem sklopu izvajala ter učinke mladinska mladinskega dela pa je predstavila mag. Tina Kosi, v. d. direktorice Urada RS za mladino. Slovenija se v Strategiji za izvajanje Evropske agende mladinskega dela osredotoča na dve področji, in sicer:

  • spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu,
  • prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela.

Meta Brečić Ločičnik, Zavod Movit je predstavila evropska programa na področju mladine:

  • ukrep Aktivnosti udejstvovanja mladih in Projekti sodelovanja, ponujata raznolike priložnosti za sodelovanje mladih in razvoj področja,
  • ukrep Solidarnostni projekti, ki bodo v naslednjem prijavnem roku februarja 2024 deležni še večje finančne spodbude na račun odpravljanja družbenih posledic poplav.

V okviru ukrepa Aktivnosti udejstvovanja mladih so bili predstavljeni tri uspešni projekti, med njimi tudi projekt Občine Trzin z naslovom mladinc Trzin, katerega cilj je:

- vzpostavitev kontakta in dialoga med mladimi in občino,

- pridobitev primernih prostorov za mladinsko udejstvovanje ter

- mladinski koordinator, ki bi bil most med mladimi in občino.

Dobršen del dogodka je bil namenjen pogledu nazaj in naprej, tako v občinah kot pri projektu Europe goes local. Predstavili so tudi program in ponudbo v letu 2024, še posebej nov krog enoletne individualne podpore izbranim občinam.

Udeleženci so na konferenci pridobili tudi možnost za izmenjavo izkušenj in deljenje dobrih praks pri reševanju izzivov na področju mladinskega dela.

Vir: Zavod Movit in članek s portala mlad.si.

Foto: Anže Grabeljšek

Marjeta Trstenjak, Občina Trzin

Povezava na objavo dogodka pod aktualno: https://www.trzin.si/sl/news/europe-goes-local-skupaj-za-kakovostno-mladinsko-delo-na-lokalni-ravni-in-mladinc-trzin.html. 

Izdelovanje novoletnih voščilnic za oskrbovance doma v okviru projekta mladinc Trzin

Naslov projekta: mladinc Trzin

Številka projekta: 2023-1-SI02-KA154-YOU-000131790                                                       

Vrsta aktivnosti: Izdelovanje novoletnih voščilnic za oskrbovance doma

Datum: 5. december 2023

Ura: 17:00 do 21:00

Kraj izvedbe: Trzin, Slovenija

V torek 5. decembra 2023 je v prostorih KUD Franc Kotar Trzin potekala ustvarjalna delavnica, na kateri so nastajale praznične voščilnice za oskrbovance trzinske enote Doma počitka Mengeš. Delavnica je bila organizirana že drugo leto zapored, v tem letu v okviru projekta mladinc Trzin, ki ga sofinancira EU. Udeleženke in udeleženci delavnice so ob božičnem vzdušju in z veliko bleščicami ustvarili šestdeset prazničnih voščilnic, ki so bile nato predane oskrbovancem doma. Prazne voščilnice so bile pripravljene tako, da so jih lahko starejši stanovalci doma individualno izpolnili in poslali naprej. Projekt mladinc Trzin s tem spodbuja medsebojno sodelovanje med različnimi generacijami, krepi vezi v skupnosti in širi občutek povezanosti med mladimi in starejšimi. Delavnico je vodila Nina Goropečnik, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami prispevala k ustvarjalnemu in pozitivnemu vzdušju. Prihodnji dogodek projekta je predviden v februarju 2024: ping pong turnir in izmenjevalnica igrač, knjig in oblačil.

Besedilo in foto: arhiv Občine Trzin

  Sofinancira Evropska unijaGrb Občine Trzin

Povezava na objavo dogodka pod aktualnohttps://www.trzin.si/sl/news/izdelovanje-novoletnih-voscilnic-za-oskrbovance-doma-v-okviru-projekta-mladinc-trzin.html

Turnir v namiznem tenisu in druženje ob igranju družabnih iger

Naslov projekta: mladinc Trzin

Številka projekta: 2023-1-SI02-KA154-YOU-000131790                                                       

Vrsta aktivnosti: Turnir v namiznem tenisu in druženje ob igranju družabnih iger

Datum: 9. februar 2024

Ura: 17:00 do 19:00

Kraj izvedbe: Trzin, Slovenija

V petek, 9. februarja 2024, ob 17. uri, je v prostorih Mladinskega kluba v Centru Ivana Hribarja potekal turnir v namiznem tenisu in druženje ob igranju družabnih iger za učenke in učence od šestega do devetega razreda Osnovne šole Trzin. Dogodek so v okviru projekta mladinc Trzin, ki ga sofinancira Evropska unija, organizirale učenke in učenci devetega razreda Osnovne šole Trzin. Na turnirju se je pomerilo 10 parov. Na tretje mesto se je uvrstil dvojec Kapibare (Tim Zickero 6.b in Maks Kogovšek 6.b), na drugo mesto dvojec Črne opice (Lan Ploj 7.a in Tian Sušnik 7.a), na prvem mestu pa je slavil dvojec Zmagovalci (Gal Vogrinec 6.b in Jaša Davidovič 6.b). Turnir so sodili Nejc Gustinčič, Aleksandra Kmetič in Jan Urbanija. Poleg igranja namiznega tenisa so se učenke in učenci družili ob prigrizkih in igranju družabnih iger. Dogodek je fotografiral Dan Primožič, pomoč pri organizaciji pa sta nudili Nina Goropečnik in Veronika Weixler. Prihodnji dogodek projekta mladinc Trzin je predviden v aprilu: kuharska delavnica.

 Sofinancira Evropska unijaGrb Občine Trzin

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Povezava na objavo dogodka pod aktualno: https://www.trzin.si/sl/news/projekt-mladinc-trzin-turnir-v-namiznem-tenisu-in-druzenje-ob-igranju-druzabnih-iger.html

Kuharska delavnica

Naslov projekta: mladinc Trzin

Številka projekta: 2023-1-SI02-KA154-YOU-000131790                                                       

Vrsta aktivnosti: Kuharska delavnica

Datum: 20. april 2024

Kraj izvedbe: Trzin, Slovenija

V soboto, 20. aprila 2024, so člani projekta mladinc Trzin v okviru kuharske delavnice in v sodelovanju s Športnim društvom Trzin na 26. teku Petra Levca poskrbeli za pogostitev najmlajših tekačev. Skupaj z županom Občine Trzin Petrom Ložarjem so spekli več kot 150 palačink in postregli 100 hotdogov. Dogajanje se je odvijalo ob lepem vremenu na ploščadi pred Centrom Ivana Hribarja v Trzinu. Članom sta pri organizaciji in pripravah pomagali Aleksandra Kmetič in Nina Goropečnik. Med delavnico so člani spoznavali proces od živila od obroka, od strežbe do pospravljanja in obenem krepili vezi povezovanja in medsebojnega sodelovanja v dobrobit kraju. Naslednji dogodek je predviden v juniju in sicer izobraževanje/delavnica na temo preventive.

Foto: Aleksandra Kmetič

 Sofinancira Evropska unijaGrb Občine Trzin

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Povezava na objavo dogodka pod aktualno: https://www.trzin.si/sl/news/projekt-mladinc-trzin-kuharska-delavnica.html 

PRENOVLJEN OSREDNJI PORTAL ZA MLADE - MLAD.SI:

http://www.mlad.si/

RAZNO:

To sem jaz – Jaz na spletu: https://www.tosemjaz.net/razisci/jaz-na-spletu/ 

Čist hudo: https://cist-hudo.rtvslo.si/digitalno-pametni 

MOBILNOST:

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v šolskem letu 2023/24 v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2023/24 sofinancira nakup IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice.

Subvencija velja za primestni promet.

Subvencijo je možno uveljavljati pri nakupu vozovnice le na prodajnih mestih družbe Arriva d.o.o.: Avtobusna postaja Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik in Alpetour potovalna agencija, turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, Domžale.

Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih ali preko spleta, lahko subvencijo uveljavijo naknadno.

Več informacij glede nakupa IJPP vozovnice: https://nakup.ijpp.si/

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/programi-za-zaposlovanje/predstavitev-programov/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela/ 

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

Pojasnilo - pomoč ob rojstvu otroka in Vloga za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

RAZPISI V OBČINI:

https://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

https://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI:

https://www.pionirski-dom.si/festivali/literarni-natecaj-2024