MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021

Občina Trzin je podaljšala veljavnost certifikata Mladim prijazna občina v letu 2021 do leta 2025

https://www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: https://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

EU STRATEGIJA ZA MLADE:

Strategija EU za mlade temelji na več instrumentih, kot so dejavnosti vzajemnega učenja, načrtovanje nacionalnih dejavnostiEvropski dialog o mladihEU strateška platforma za mlade in strateška orodja, ki temeljijo na analizah, statistikah in izkušnjah.

PRENOVLJEN OSREDNJI PORTAL ZA MLADE - MLAD.SI:

http://www.mlad.si/

RAZNO:

To sem jaz – Jaz na spletu: https://www.tosemjaz.net/razisci/jaz-na-spletu/ 

Čist hudo: https://cist-hudo.rtvslo.si/digitalno-pametni 

MOBILNOST:

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v šolskem letu 2022/23 v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2022/23 sofinancira nakup IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice.

Subvencija velja za primestni promet.

Subvencijo je od 22. 8. 2022 dalje možno uveljavljati pri nakupu vozovnice le na prodajnih mestih družbe Arriva d.o.o.: Avtobusna postaja Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik in Alpetour potovalna agencija, turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, Domžale. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih ali preko spleta, lahko subvencijo uveljavijo naknadno, in sicer v mesecu, v katerem so kupili vozovnico.

Več informacij glede nakupa IJPP vozovnice: https://nakup.ijpp.si/

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/mladi

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

https://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/novorojencki-obvestilo.pdf; https://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/obr-novorojencki-2012.doc

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

ZDRAVJE:

RAZPISI V OBČINI:

https://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

https://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI:

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje.

Sprejem

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022. Študenti, ki bodo pravočasno oddali prošnjo za sprejem, bodo ob izpolnjevanju vseh pogojev uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem vložene po 16. 8. 2022 bodo rešene v roku dveh mesecev.

Podaljšanje bivanja

Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje od 1. 7. do 16. 8. 2022. Predlagamo, da študenti prošnjo za podaljšanje oddajo čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje bivanja ne bodo oddali do 16. 8. 2022, s 1. 10. 2022 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

Novosti v razpisu za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2022/2023 so: 

  • do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi študenti višjih strokovnih šol,
  • študenti lahko na letošnjem razpisu oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje tudi po 16. 8. 2022, vendar le kot prošnjo za sprejem in sicer, če:

-      prošnje za sprejem za študijsko leto 2022/2023 še niso oddali;

-      prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 16. 8. 2022;

-      je bila prošnja za sprejem ali za podaljšanje zavrnjena ali zavržena in je prišlo do    

       spremembe dejanskega stanja (sprememba dejanskega stanja pomeni izpolnjevanje vseh pogojev iz 12. čl. Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov);

  • pri obravnavi prošnje se upoštevajo dokazila za učni ali študijski uspeh, ki niso starejša od dveh študijskih let.   

Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete tukaj (hiperpovezava na razpis). Za dodatne  informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarna za študentske domove na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si.

Študentski dom Ljubljana

Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana