1. 11. 2023 je v Ljubljani potekala četrta nacionalna konferenca Europe goes local, z naslovom Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je vsakoletna platforma srečanja občinskih odločevalcev, odločevalk in uslužbencev, uslužbenk, pristojnih za področje mladine.

Na konferenci so se posvetili vprašanju, kaj je zares kakovostno mladinsko delo, na katerega je odgovorila Polona Siter Drnovšek, zunanja sodelavka Zavoda Movit:

  • varno, spodbudno in vključujoče okolje,
  • aktivno sodelovanju in prostovoljna udeležba,
  • razvoj, učenje in prispevek mladih,
  • podpora strokovnih in usposobljenih mladinskih delavcev,
  • skrb za razvoj.

Urad RS za mladino je na svoji spletni strani ravno te dni objavil dokument Kakovostno mladinsko delo, ki predstavlja definicijo mladinskega dela in njegovih elementov kakovosti v našem prostoru.

Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 ter aktivnosti, ki se bodo v tem sklopu izvajala ter učinke mladinska mladinskega dela pa je predstavila mag. Tina Kosi, v. d. direktorice Urada RS za mladino. Slovenija se v Strategiji za izvajanje Evropske agende mladinskega dela osredotoča na dve področji, in sicer:

  • spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu,
  • prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela.

Meta Brečić Ločičnik, Zavod Movit je predstavila evropska programa na področju mladine:

  • ukrep Aktivnosti udejstvovanja mladih in Projekti sodelovanja, ponujata raznolike priložnosti za sodelovanje mladih in razvoj področja,
  • ukrep Solidarnostni projekti, ki bodo v naslednjem prijavnem roku februarja 2024 deležni še večje finančne spodbude na račun odpravljanja družbenih posledic poplav.

V okviru ukrepa Aktivnosti udejstvovanja mladih so bili predstavljeni tri uspešni projekti, med njimi tudi projekt Občine Trzin z naslovom mladinc Trzin, katerega cilj je:

- vzpostavitev kontakta in dialoga med mladimi in občino,

- pridobitev primernih prostorov za mladinsko udejstvovanje ter

- mladinski koordinator, ki bi bil most med mladimi in občino.

Dobršen del dogodka je bil namenjen pogledu nazaj in naprej, tako v občinah kot pri projektu Europe goes local. Predstavili so tudi program in ponudbo v letu 2024, še posebej nov krog enoletne individualne podpore izbranim občinam.

Udeleženci so na konferenci pridobili tudi možnost za izmenjavo izkušenj in deljenje dobrih praks pri reševanju izzivov na področju mladinskega dela.

Vir: Zavod Movit in članek s portala mlad.si.

Foto: Anže Grabeljšek

Marjeta Trstenjak, Občina Trzin