www.las-mestoinvas.si

Varne točke v Trzinu 

Heart of Slovenia

 

NVO stičišče srca slovenije

 

 

Občinske službe

Oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov

Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale

Center za ravnanje z odpadki, Dob pri Domžalah
Center za ravnanje z odpadki, Dob pri Domžalah

Projekt RCERO Ljubljana

Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

Očistimo Slovenijo 2013, Trzin
Občinska čistilna akcija dne 23.3.2013

Čiščenje odpadnih voda

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale

Upravljanje s pokopališčem v Mengšu in glavnim pokopališčem v Domžalah:

Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale

Pogrebna dejavnost na pokopališču v Mengšu in glavnem pokopališču v Domžalah:

Pogrebne Storitve Vrbančič,  Andrej Vrbančič, s. p., Dob pri Domžalah
Pogrebne Storitve Vrbančič, Andrej Vrbančič, s. p., Dob pri Domžalah

Pokopališče Žale v Ljubljani: Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pokopališče Žale v Ljubljani: Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin

Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.

HNG, d. o. o. Mengeš

 

Javna razsvetljava

EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah
EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah

Vzdrževanje javnih zelenic in cvetličnih nasadov

Javni zavod Arboretum Volčji Potok
Javni zavod Arboretum Volčji Potok

Oskrba z zemeljskim plinom

Petrol, d. d., Ljubljana

Petrol, d. d., Ljubljana

Optične povezave (na območju OIC Trzin)

Peter's Teleurh, d. o. o., Ljubljana
Peter's Teleurh, d. o. o., Ljubljana

Zapuščene živali

Zavetišče in hotel za mlade živali, Polona Samec, s.p., Smrečje pri Horjulu
Zavetišče in hotel za mlade živali, Polona Samec, s.p., Smrečje pri Horjulu

Oglaševanje in plakatiranje

Premena, d. o. o., Celje
Premena, d. o. o., Celje

Državne službe

Dimnikarska služba

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Ljubljana

Koncesionar: SDG dimnikarstvo, d. o. o., Domžale
SDG dimnikarstvo, d. o. o., Domžale

Letno in zimsko vzdrževanje državnih cest

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Ljubljana

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Ljubljana

Koncesionar:
Gorenjska gradbena družba, d. o. o., Kranj
Gorenjska gradbena družba, d. o. o., Kranj

Urejanje voda

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Ljubljana

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Ljubljana

Koncesionar:
Hidrotehnik, d.o.o., Ljubljana
Hidrotehnik, d.o.o., Ljubljana

Javni potniški promet

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Ljubljana

Koncesionar za medkrajevni avtobusni potniški promet:
Kam Bus, d. d., Kamnik
Kam Bus, d. d., Kamnik

Koncesionar za železniški potniški promet:
Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana
Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana