Mandat 2022 - 2026

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

2. Statutarno-pravna komisija

 

3. Odbor za gospodarske javne službe, okolje in prostor

 

4. Odbor za finance in premoženje

 

5. Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humnitarnih društev

 

6. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 

7. Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine