Občinski svet Občine Trzin ima v mandatnem obdobju 2022-2026 naslednja stalna delovna telesa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

 1. Nuša REPŠE - predsednica
 2. Boštjan PAPEŽ - namestnik predsednice
 3. Anton KRALJ
 4. Dunja ŠPENDAL
 5. Rado GLADEK

Statutarno-pravna komisija

 1. Dunja ŠPENDAL - predsednica
 2. Anton KRALJ - namestnik predsednice
 3. Petra PODGORŠEK
 4. Marcel KOPROL
 5. Valerija PEVC

Odbor za gospodarske javne službe, okolje in prostor

 1. Boštjan PAPEŽ - predsednik
 2. Rado GLADEK - namestnik predsednika
 3. Nuša REPŠE
 4. Milan KARČE
 5. Mihael MLAKAR
 6. Robin KLEINDIENST
 7. Matic MUŠIČ

Odbor za finance in premoženje

 1. Anton PERŠAK - predsednik
 2. Petra PODGORŠEK - namestnica predsednika
 3. Oliver WAGNER
 4. Miha PANČUR
 5. Uršula HOMAN
 6. Irena HABAT
 7. Marjeta ZUPAN

 Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev

 1. Anton KRALJ - predsednik
 2. Milica ERČULJ - namestnica predsednika
 3. Veronika WEIXLER
 4. Majda MUŠIČ
 5. Raša ŠÖMEN

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 1. Veronika WEIXLER - predsednica
 2. Anton PERŠAK - namestnik predsednice
 3. Anica MUŠIČ
 4. Tatjana BOREC
 5. Zoran RINK

Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine

 1. Dunja ŠPENDAL - predsednica
 2. Milica ERČULJ - namestnica predsednice
 3. Zinka KOSMAČ
 4. Jožefa VALENČAK
 5. Aleksander MAJSKI
 6. Zoran RINK
 7. Irena HABAT