Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN 14.09.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN 26.08.2022 12.09.2022 do 00:00
SKLEP o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza NRP OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
SKLEP o pripravi kratkega postopka Tretjih 3SD OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG 16.08.2022 -
Pobuda za SD OPPN NT-17 (NT 2/5-2) SNUGOVEC - JUG 12.07.2022 11.08.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin 07.04.2022 19.04.2022 do 12:00
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00
Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 25.03.2022 11.04.2022
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin 25.03.2022 08.04.2022 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 25.03.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 17.02.2022 30.03.2022 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju 02.02.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00