Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 14.09.2023 26.09.2023 do 13:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 14.09.2023 19.09.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.08.2023 23.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.07.2023 02.08.2023 do 23:59
Javni natečaj: INŠPEKTOR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.06.2023 29.06.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.05.2023 12.06.2023 do 23:59
OSNUTEK SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG 19.05.2023 -
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil "car sharing" v Občini Trzin 05.05.2023 31.05.2023 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.05.2023 24.05.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 20.03.2023 11.04.2023 do 23:59
Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije OT 16.03.2023 06.04.2023 do 14:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.03.2023 28.03.2023 do 23:59
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2023 27.02.2023 31.03.2023 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.02.2023 08.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.01.2023 24.01.2023 do 00:00
Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin 03.01.2023 03.02.2023 do 00:00
Zaključek projekta CENTER MODROSTI IN VITALNOSTI 30.12.2022 -
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Trzin 21.12.2022 04.01.2023 do 12:00
Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote 21.11.2022 -
Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 21.11.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.11.2022 08.12.2022 do 00:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 03.11.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2022 17.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.10.2022 15.11.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN 14.09.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN 26.08.2022 12.09.2022 do 00:00
SKLEP o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza NRP OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
SKLEP o pripravi kratkega postopka Tretjih 3SD OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG 16.08.2022 -
Pobuda za SD OPPN NT-17 (NT 2/5-2) SNUGOVEC - JUG 12.07.2022 11.08.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin 07.04.2022 19.04.2022 do 12:00
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00
Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 25.03.2022 11.04.2022
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin 25.03.2022 08.04.2022 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 25.03.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 17.02.2022 30.03.2022 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju 02.02.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2023 27.02.2023 31.03.2023 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.11.2022 08.12.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 17.02.2022 30.03.2022 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.08.2023 23.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.07.2023 02.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.06.2023 29.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.05.2023 12.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.05.2023 24.05.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 20.03.2023 11.04.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.03.2023 28.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.02.2023 08.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.01.2023 24.01.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2022 17.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.10.2022 15.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 14.09.2023 26.09.2023 do 13:00
Javni natečaj: INŠPEKTOR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil "car sharing" v Občini Trzin 05.05.2023 31.05.2023 do 12:00
Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije OT 16.03.2023 06.04.2023 do 14:00
Zaključek projekta CENTER MODROSTI IN VITALNOSTI 30.12.2022 -
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Trzin 21.12.2022 04.01.2023 do 12:00
Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote 21.11.2022 -
Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 21.11.2022 -
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 03.11.2022 -
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin 07.04.2022 19.04.2022 do 12:00
Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 25.03.2022 11.04.2022
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin 25.03.2022 08.04.2022 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 25.03.2022 -
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju 02.02.2022 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 14.09.2023 19.09.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00