Druge objave - Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin


Datum objave:
25.03.2022
Datum zaključka:
08.04.2022 do 12:00
Status:
Zaključen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin objavlja Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin:

- Besedilo javnega poziva

- Obrazec za soglasje