Stiki z vodstvom in upravo Občine Trzin

Uprava Občine Trzin je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Kot taka želi biti do svojih strank prijazna, ob tem pa ponuditi kvalitetno in hitro storitev vsem, ki naše storitve potrebujejo. Vabimo vas, da se z eventualnimi opažanji, problemi, predlogi, pa tudi kritikami, ki se tičejo bivanja v naši občini obrnete na nas tako, da izberete enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Vsak zaposleni daje informacije s svojega področja.

Splošni elektronski naslov občine je info@trzin.si

Ostali elektronski naslovi:

polona.gorse.prusnik@trzin.si                       Polona Gorše Prusnik - direktorica občinske uprave

barbara.gradisek@trzin.si                             Barbara Gradišek - strokovni sodelavec VII/1 za delo občinskega sveta in splošne zadeve

polona.jerse.kostadinoska@trzin.si                Polona Jerše Kostadinoska - tajnica uprave

ana.ranzinger@trzin.si                                  Ana Ranzinger - svetovalka župana za proračun in druge zadeve

irena.zorc@trzin.si                                       Irena Zorc - strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1

marjana.trojansek@trzin.si                           Marjana Trojanšek - računovodja VII/2-III

marjeta.trstenjak@trzin.si                            Marjeta Trstenjak - referent I

matjaz.erculj@trzin.si                                  Matjaž Erčulj – višji svetovalec župana za družbene dejavnosti

viktor.torkar@trzin.si                                   Viktor Torkar - višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 

ana.movrin@trzin.si                                     Ana Movrin - višja svetovalka župana za okolje in prostor

jure.mal@trzin.si                                         Jure Mal - višji svetovalec župana za prostor in gjs

maja.keber.furlan@trzin.si                           Maja Keber Furlan - višja svetovalka župana za pravne in splošne zadeve

aleksander.ilic@trzin.si                                Aleksander Ilić - višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve    

  

Seznam uradnih oseb, ki so v Občinski upravi Občine Trzin pooblaščene za odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah z delovnega področja občinske uprave - stanje na dan 24. 5. 2022.

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinsko upravo preko spletne strani

 

Irena Zorc - finančnik V