Druge objave - Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije OT


Datum objave:
16.03.2023
Datum zaključka:
06.04.2023 do 14:00
Status:
Zaključen

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Trzin.

- Soglasje za predsednika ali namestnika predsednika - word; pdf.

- Soglasje za člana ali namestnika člana - word; pdf.