Druge objave - Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil "car sharing" v Občini Trzin


Datum objave:
05.05.2023
Datum zaključka:
31.05.2023 do 12:00
Status:
Zaključen

Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil »car sharing« v Občini Trzin:

- Javno zbiranje ponudb - razpisna dokumentacija

- Obrazec št. 1 »Ponudba«

- Obrazec št. 2 »Izjava«

- Lokacija št. 1 (OIC Trzin)

- Lokacija št. 2 (Trzin Mlake)

- Lokacija št. 3 (Trzin)

- Vzorec najemne pogodbe