Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Odloka o sprem. in dopol. Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gjs rednega vzdrževanja občinskih cest-skrajšani postopek


Datum objave:
26.01.2024
Datum zaključka:
31.01.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 31. 1. 2024.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.