Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za l.2024 in Spremem. in dopol. Načrta ravnanja z nepremič. premož. OT za l. 2025


Datum objave:
10.06.2024
Datum zaključka:
14.06.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno petka, 14. 6. 2024.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - word.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - pdf.