Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora


Datum objave:
03.06.2022
Datum zaključka:
10.06.2022
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno petka, 10. 6. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.