Prostorski načrti v pripravi - PREDLOG SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG


Datum objave:
01.12.2023
Status:
Veljaven

Št. zadeve: 3500-0002/2022

ID PA v PIS:     3173

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC – JUG.

OPOMBA: Gradivo predloga je dostopno v stisnjeni datoteki na tej povezavi