Prostorski načrti v pripravi - SKLEP o pripravi kratkega postopka Tretjih 3SD OPN Občine Trzin


Datum objave:
16.08.2022
Status:
Veljaven

SKLEP o začetku priprave kratkega postopka Tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin