Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava


Datum objave:
06.04.2022
Datum zaključka:
15.04.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno petka, 15. 4. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.