Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2023


Datum objave:
16.02.2023
Datum zaključka:
03.03.2023 do 00:00
Status:
Zaključen

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2023:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Prijava društva

- Prijava zavodi

- Prijava vrhunski šport

- Prijava za društva zunaj občine

- Prijava izvajalci prilagojenega programa

- Odlok NPB

- Merila za vrednotenje športa

- Vzorec pogodbe