Druge objave - Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč


Datum objave:
25.03.2022
Datum zaključka:
11.04.2022
Status:
Zaključen

Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč.

- Javno naznanilo o javni razgrnitvi

- Predlog Sklepa in obrazložitev

- priloga

- obrazec za pripombe