Prostorski načrti v pripravi - SKLEP o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza NRP OPN Občine Trzin


Datum objave:
16.08.2022
Status:
Veljaven

SKLEP o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin