Prostorski načrti v pripravi - Pobuda za SD OPPN NT-17 (NT 2/5-2) SNUGOVEC - JUG


Datum objave:
12.07.2022
Datum zaključka:
11.08.2022
Status:
Zaključen

Pobuda za SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za območje urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC – JUG