Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023


Datum objave:
16.09.2022
Datum zaključka:
21.09.2022
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 21. 9. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.

Datoteke

Gradivo