Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči


Datum objave:
13.10.2023
Datum zaključka:
18.10.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 18. 10. 2023.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.