Javni razpisi - Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin - Odsev


Datum objave:
20.06.2024
Datum zaključka:
12.07.2024 do 12:00
Status:
Zaključen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin - Odsev.

Rok za prijavo na razpis: petek, 12. 7. 2024, do 12. ure.

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov.