Javni razpisi - Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023


Datum objave:
03.10.2022
Datum zaključka:
28.10.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023

- Vloga

- Pogodba o štipendiranju dijak

- Pogodba o štipendiranju študent

- Pravilnik o štipendiranju NPB