Druge objave - Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem


Datum objave:
21.11.2022
Status:
Veljaven

Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem v Občini Trzin, ki mu bo dodeljeno neprofitno stanovanje.