Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek


Datum objave:
16.09.2022
Datum zaključka:
21.09.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 21. 9. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.