Prostorski načrti v pripravi - Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi


Datum objave:
22.05.2018
Datum zaključka:
29.06.2018
Status:
Zaključen

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

- Odloka o spremembah o Strategiji prostorskega razvoja Občine TRzin

- Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški del

- Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del)

- Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin

JAVNO NAZNANILO!

POVZETEK ZA JAVNOST!

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo v sredo, 6. junija 2018, ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma!