Prostorski načrti v pripravi - Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG


Datum objave:
16.08.2022
Status:
Veljaven

Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG