Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu - skrajšani postopek


Datum objave:
10.06.2024
Datum zaključka:
14.06.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno petka, 14. 6. 2024.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.