Druge objave - Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin


Datum objave:
07.04.2022
Datum zaključka:
19.04.2022 do 12:00
Status:
Zaključen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin objavlja Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika Občinske volilne komisije Občine Trzin:

- Besedilo javnega poziva

- Obrazec za soglasje