Prostorski načrti v pripravi - Sklep o pripravi kratkega postopka Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin


Datum objave:
27.10.2023
Status:
Veljaven

SKLEP o začetku priprave kratkega postopka Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin.