Druge objave - Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote


Datum objave:
21.11.2022
Status:
Veljaven

Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote.