Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek


Datum objave:
06.04.2022
Datum zaključka:
11.04.2022
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno ponedeljka, 11. 4. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.