Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek


Datum objave:
06.04.2022
Datum zaključka:
11.04.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno ponedeljka, 11. 4. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.