Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025


Datum objave:
22.11.2023
Datum zaključka:
27.11.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno ponedeljka, 27. 11. 2023.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - word.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - pdf.