Javni razpisi - Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin - Odsev


Datum objave:
17.05.2024
Datum zaključka:
13.06.2024 do 13:00
Status:
Zaključen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin - Odsev.

Rok za prijavo na razpis: 13. 6. 2024, do 13. ure.

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov.