Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov...


Datum objave:
05.04.2024
Datum zaključka:
10.04.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 10. 4. 2024.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - word.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov - pdf.