Prostorski načrti v pripravi - SKLEP o stališčih do pripomb na DOSN SD OPPN NT-17


Datum objave:
01.12.2023
Status:
Veljaven

SKLEP o stališčih do pripomb na DOSN SD OPPN NT-17.