Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin


Datum objave:
03.06.2022
Datum zaključka:
08.06.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do vključno srede, 8. 6. 2022.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.