Datum: 9. februar 2024

Ura: 17:00 do 19:00

Kraj izvedbe: Trzin, Slovenija

V petek, 9. februarja 2024, ob 17. uri, je v prostorih Mladinskega kluba v Centru Ivana Hribarja potekal turnir v namiznem tenisu in druženje ob igranju družabnih iger za učenke in učence od šestega do devetega razreda Osnovne šole Trzin. Dogodek so v okviru projekta mladinc Trzin, ki ga sofinancira Evropska unija, organizirale učenke in učenci devetega razreda Osnovne šole Trzin. Na turnirju se je pomerilo 10 parov. Na tretje mesto se je uvrstil dvojec Kapibare (Tim Zickero 6.b in Maks Kogovšek 6.b), na drugo mesto dvojec Črne opice (Lan Ploj 7.a in Tian Sušnik 7.a), na prvem mestu pa je slavil dvojec Zmagovalci (Gal Vogrinec 6.b in Jaša Davidovič 6.b). Turnir so sodili Nejc Gustinčič, Aleksandra Kmetič in Jan Urbanija. Poleg igranja namiznega tenisa so se učenke in učenci družili ob prigrizkih in igranju družabnih iger. Dogodek je fotografiral Dan Primožič, pomoč pri organizaciji pa sta nudili Nina Goropečnik in Veronika Weixler. Prihodnji dogodek projekta mladinc Trzin je predviden v aprilu: kuharska delavnica.

 Sofinancira Evropska unijaGrb Občine Trzin

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Foto: Dan Primožič