Občinski svet Občine Trzin sestavlja 13 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

Prva (konstitutivna) seja je potekala 7. 12. 2022.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Trzin v mandatnem obdobju 2022-2026 so:

  svetniki@trzin.si - prejemniki so vsi člani občinskega sveta in župan

 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinskimi svetniki preko spletne strani