Ostala delovna telesa:

Sosvet za varnost:

 1. komandir Policijske postaje Domžale
 2. rajonski policist Policijske postaje Domžale
 3. ravnatelj Osnovne šole Trzin
 4. župnik fare Trzin
 5. predsednik PGD Trzin
 6. poveljnik CZ Trzin
 7. Irena HABAT, Trzin
 8. Milena KOMPOLŠEK, Trzin
 9. Matic MUŠIČ, Trzin.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 1. Aleš BABNIK, Trzin
 2. Milena KOMPOLŠEK, Trzin
 3. Janez ZAJC, Trzin
 4. predstavnik Policijske postaje Domžale
 5. predstavnik Osnovne šole Trzin
 6. predstavnik JVVZ vrtec Trzin
 7. predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

Sestavljajo ga: