Mandat 2018 - 2022

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

2. Statutarno-pravna komisija

 

3. Odbor za finance in premoženje

 

4. Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev

 

5. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 

6. Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine

 

7. Odbor za gospodarske javne službe

 

8. Odbor za okolje in prostor

 

9. Odbor za mlade

 

10. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo