Delavnici za lastnike individualnih hiš v prvotnem delu Trzina in Mlakah dne 09.03.2013

Toplotni posnetek pozidanega dela Trzina.

Pilotni projekt celovite energetske sanacije vrstnih hiš na Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici