MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021

Občina Trzin je podaljšala veljavnost certifikata Mladim prijazna občina v letu 2021 do leta 2025

https://www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: https://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

EU STRATEGIJA ZA MLADE:

Strategija EU za mlade temelji na več instrumentih, kot so dejavnosti vzajemnega učenja, načrtovanje nacionalnih dejavnostiEvropski dialog o mladihEU strateška platforma za mlade in strateška orodja, ki temeljijo na analizah, statistikah in izkušnjah.

PRENOVLJEN OSREDNJI PORTAL ZA MLADE - MLAD.SI:

http://www.mlad.si/

RAZNO:

To sem jaz – Jaz na spletu: https://www.tosemjaz.net/razisci/jaz-na-spletu/ 

Čist hudo: https://cist-hudo.rtvslo.si/digitalno-pametni 

MOBILNOST:

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v šolskem letu 2022/23 v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2022/23 sofinancira nakup IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15 % cene mesečne ali letne vozovnice.

Subvencija velja za primestni promet.

Subvencijo je od 22. 8. 2022 dalje možno uveljavljati pri nakupu vozovnice le na prodajnih mestih družbe Arriva d.o.o.: Avtobusna postaja Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik in Alpetour potovalna agencija, turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, Domžale. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih ali preko spleta, lahko subvencijo uveljavijo naknadno, in sicer v mesecu, v katerem so kupili vozovnico.

Več informacij glede nakupa IJPP vozovnice: https://nakup.ijpp.si/

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/mladi

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

https://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/novorojencki-obvestilo.pdf; https://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/obr-novorojencki-2012.doc

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

ZDRAVJE:

RAZPISI V OBČINI:

https://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

https://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI:

Do četrtka, 31.8.2023, je aktualen Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom, ki so utrpeli posledice zaradi poplav v Sloveniji v letu 2023. (klik na povezavo)

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI:

Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki so utrpele materialno škodo zaradi posledic poplav v Sloveniji v mesecu avgustu 2023 in izpolnjujejo vse tri spodnje pogoje, in sicer da v študijskem letu 2022/23 ali v 2023/24:  

- imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (Univerza v Ljubljani) in niso v rednem delovnem razmerju; 

- vlagatelj je utrpel materialno škodo, zaradi posledic poplav, ki so se zgodile v Sloveniji v mesecu avgustu 2023; 

- vlagatelj ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno bivališče 

Razpis je torej namenjen le študentom, ki imajo status študenta na eni izmed fakultet Univerze v Ljubljani, saj so naši razpisi financirani iz strani Študentske Organizacije Univerze v Ljubljani. 

Na pozivu so predvidena sredstva v višini 39.000 €, posamezna enkratna in nepovratna denarna pomoč pa znaša 300€.  

Na spletni strani se nahaja prijavni obrazec in celoten razpis.

Trenutno so aktualni še naslednji razpisi:

- Razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 2023

- Brezplačno lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog

- Brezplačno psihosocialno svetovanje

Fundacija ŠTUDENTSKI TOLAR