LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Ostalo

Naziv Priponke
Odlok o imenovanju ulice na hribu Onger 2/2001 - Stran: 12
Sklep - usmeritve in odločitve o nadaljnjih ukrepih za sanacijo nastale škode ob poplavi 15/23 - Stran: 85
Sklep o vključitvi Občine Trzin v združenje slovenskih občin Stalna konferenca lokalnih skupnosti Slovenije 3/99 - Stran: 46
Sklep o vključitvi Občine Trzin v projekt Moja dežela - lepa, urejena in čista 3/99 - Stran: 47
Sklep o soglasju OS z vključitvijo Občine Trzin v pripravo regionalnega razvojnega programa Osrednje slovenske regije ter dodatn 10/2000 - Stran: 123
10/2000 - Stran: 123
Sklep o pooblastilu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za pripravo Programa razvoja Ljubljanske urbane regij 11/2001 - Stran: 97
Objava javne predstavitve osnutkov načrtov zaščite in reševanja ob poplavah, potresu in jedrski nevarnosti 8/2008 - Stran: 126
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Trzin Povezava
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite Občine Trzin Povezava
Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Trzin, verzija 2.0, oktober 2017 Ocena ogroženosti
Načrt ZiR ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči Občine Trzin, verzija 3.0 Načrt verzija 3.0